Seznam všech modulů

Mikro počítač (mozek stavebnice Boffin)

Řídicí jednotka

Jde o součástku, která je také označovaná jako mozek celé stavebnice Boffin magnetic.
Jde o miniaturní počítač, díky kterému můžete hrát hry nebo třeba měřit teplotu a další veličiny. Pokud jste technicky zdatní, můžete si ho přeprogramovat podle svého uvážení nebo do něho nahrát nové programy, které budeme postupně zveřejnovat.

Joystick

Tlačítka

Jde o součástku, která nahrazuje hned několik tlačítek. Pokud byste se potřebovali ve hře pohybovat všemi směry, a ještě například skákat, tak budete potřebovat minimálně 5 tlačítek. Joystick je plnohodnotnou náhradou těchto pěti tlačítek a dokáže toho mnohem více.

Zobrazovací displej

Displeje

Jde o malý OLED displej o velikosti 128x64 pixelů. Kde jeden pixel značí jeden malý čtvereček, pomocí kterých je sestaven obraz na displeji. Tento displej je napřímo zapojen k mikropočítači podle stejně pojmenovaných konektorů.

Relé

Tlačítka

Elektromagnetické relé je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení. Jednoduše se dá říct, že funguje jako tlačítko, které nespínáte rukou ale elektromagnetem. Po přivedení napětí na cívku relé vznikne magnetické pole a dojde k přitažení kotvy s pohyblivými kontakty.

Rezistor

Rezistory

Jde o jednu ze základních součástek, bez které se žádný obvod a zapojení neobejde. Má jedinou vlastnost, a to elektrický odpor. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí.

Reproduktor

Zvuk

Reproduktor dostává elektrickou energii a přeměňuje ji na akustickou (zvukovou). Různým způsobem reproduktor vytváří vzduchové vlny a působí jimi na sluchový orgán člověka. Slyšitelný zvuk má kmitočet cca 16 Hz až 20.000 Hz.

Fotorezistor

Světlo

Jde o součástku jejíž odpor závisí na osvětlení. To znamená, že čím více světla bude na součástku svítit, tím menší odpor bude mít a například motor, který je do obvodu zapojen se bude rychleji otáčet. Pokud prstem zastíníte fotoodpor, tak bude mít velký odpor a motor zapojený do obvodu se přestane točit. Díky této součástce můžete vytvořit velké množství zajímavých a experimentálních zapojení.

Baterie

Zdroj

Jde o galvanické články, které fungují jako zdroj elektrického napětí. Bez tohoto komponentu by vám žádný obvod nefungoval.

Žárovka

Světlo

Žárovka je jednoduché zařízení sloužící k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého, obvykle wolframového vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září, nicméně ale většinu energie spotřebuje na vyzařování tepla. Z tohoto důvodu se přešlo na LED žárovky, které jsou mnohem úspornější. V jednom ze zapojení si můžete oba druhy zářičů porovnat a otestovat.

Driver

Řídicí jednotka

Jde o součástku, která dokáže řídit stejnosměrné motory. To znamená, že díky ní můžete měnit směr otáčení motoru nebo například jeho rychlost. Pomocí této součástky si můžete sestavit funkční RC autíčko z Boffin komponentů.

Mikrofon

Zvuk

Součástka umožňující přeměnu akustického signálu, čili zvuku, na signál elektrický. Díky tomu můžete zpěváka slyšet na koncertu i v zadních řadách.

LED dioda

Světlo

Tato součástka má hlavní úkol, a to co nejefektivněji svítit. Jde o polovodičovou součástku, která má dva směry, a to propustný a nepropustný směr. Pokud diodu zapojíte do nepropustného směru, tak nebude procházet proud a nerozsvítí se. Pokud diodu zapojíte v propustném směru, začne jí procházet proud a dioda se rozsvítí.

Vodivé propojení

Zdroj

Jde o jednoduchý komponent, který slouží pouze k vzájemnému propojení součástek, pomocí kterých vytváříte funkční zapojení. Je tvořen pouze vodivou cestou, která má za cíl dostat z bodu A do bodu B elektrickou energii.

Potenciometr

Tlačítka

Jedná se o součástku, která pomocí otáčení mění svůj vnitřní odpor a díky tomu slouží k přímému řízení. Například hlasitosti nebo intenzity osvětlení. U Boffin magnetic stavebnice zjistíte, že se dá použít také jako volant pro ovládání závodní hry.

Dioda

Zdroj

Tato součástka má jeden hlavní úkol, a to propouštět elektrický proud pouze jedním směrem. Je složena ze dvou polovodičů, a to katody a anody.

Kondenzátor

Kondenzátory

Je součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování potenciální elektrické energie.

Přepínač

Tlačítka

Je elektronická součástka fungující na podobném principu jako spínač. Pokud bychom jeden vývod nezapojili, tak docílíme vytvoření vypínače. Tato součástka slouží k přepínání různých obvodů.

Tranzistor NPN

Řídicí jednotka

Hlavní vlastností tranzistoru je schopnost zesilovat. To v jednoduchosti znamená, že malé změny napětí nebo proudu na vstupu mohou vyvolat velké změny napětí nebo proudu na výstupu.

Bzučák

Zvuk

Na základě piezoelektrického jevu vydává tato součástka pisklavý ton. K tomuto jevu dochází změnou napětí, které je přivedeno na krystal.

Tlačítko

Tlačítka

Jde o jednoduchý spínač, který slouží k ručnímu ovládání elektrického zařízení.

Vypínač

Tlačítka

Jedná se o ručně ovládaný mechanický spínač k zapínání a vypínaní elektrického obvodu. V jedné poloze dojde k vodivému propojení (zapnuto), ve druhé poloze k rozpojení (vypnuto).

Magnetický jazýčkový spínač

Tlačítka

Jazýčkový kontakt je mechanický spínač ovládaný magnetickým polem.
Pokud ke kontaktům přiblížíte magnet dojde k propojení, a tedy k vodivému spojení.
Po odstranění magnetu se spoj rozpojí.

NE555

Řídicí jednotka

Jednoduchý integrovaný obvod, který lze použít např. jako generátor tonů pro piano nebo jako obvod ke změně rychlosti autíčka. Obsahuje dva porovnávací obvody (komparátory) a klopný obvod, který přepíná výstup v závislosti na zapojení vstupních komparátorů.