Hogyan alkoss?

10 legújabb
projekt

PDF letöltése

ver. 22.01.2021

IZZÓ KAPCSOLÓVAL

Kezdő

Egyszerű projekt, amely bemutatja, az elektromos áramkör elvi működését. A kapcsoló áramköri megszakítóként működik, az izzó fényt generál és az áthidaló kapcsolók pedig lezárják az áramkört, így az elektromos áram átfolyhat rajta. Az elem az áramkör szerves része, és tápforrásként szolgál az izzó számára.

Projekt letöltése

LED KAPCSOLÓVAL

Kezdő

Egy alapösszeállítás, ahol egy LED a fényforrás. A LED-ek nem alkalmazkodnak az elem tápfeszültségéhez és az elemből leadott áramhoz, ezért egy soros (előtét) ellenállás beépítése szükséges ennél az áramkörnél.

Projekt letöltése

KAPCSOLÓ VAGY GOMB?

Kezdő

Az áramkörök alapelemei közé tartoznak a kapcsolók és a gombok, amelyek az áram folyását szabályozzák. A kapcsolónak két stabil pozíciója van (OFF és ON), és az áram csak az ON pozícióban folyik. A gombon csak akkor folyik át az áram, ha a gombot megnyomják.

Projekt letöltése

LED-EK SOROS KAPCSOLÁSA

Kezdő

A cél az, hogy bebizonyítsuk, hogy 3 LED-et sorba kapcsolva egyik sem fog világítani, mert az egyes diódák feszültségesése összességében nagyobb, mint az elemek tápfeszültsége, ami 6V.

Projekt letöltése

KAPCSOLÁS GOMBBAL I.

Kezdő

Ebben az áramkörben egy piros és egy fehér LED van párhuzamosan összekötve egy közös ellenállással. Amikor a kapcsoló zárva van, a fehér LED világít. Ha megnyomod a gombot, akkor párhuzamosan összekapcsolod a piros LED-et a fehér LED-del.

Projekt letöltése

A LED EGYIK IRÁNYBÓL VILÁGÍT

Kezdő

A LED egy olyan, (két átmenetből - a P és N nevűből - álló) félvezető eszköz, amely csak egy irányban (a katódtól (N) az anód (P) felé) vezeti az elektromos áramot.

Projekt letöltése

NAGY FÉNYERŐ 100Ω-OS ELLENÁLLÁSSAL

Kezdő

A LED fényerősségét az áramkörön átfolyó áram mennyisége határozza meg. Az áramkörbe beépített ellenállás akadályozza az áram átfolyását, ez pedig lehetővé teszi számodra az áram erősségének beállítását.

Projekt letöltése

NAGY FÉNYERŐ PÁRHUZAMOSAN KAPCSOLT ELLENÁLLÁSSAL

Kezdő

A csomagban többféle értékű ellenállás-alkatrészt találsz. Ezeket összekapcsolhatod párhuzamosan (egymás mellé) vagy sorosan (egymás mögé, sorba).

Projekt letöltése

FOTOELLENÁLLÁSSAL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS

Kezdő

Léteznek olyan elektronikus alkatrészek, amelyek reagálnak a fényre. Az egyik ilyen a fotoellenállás (vagy fotorezisztor) - ennek az ellenállása a beérkező fény intenzitásával változik. Ha az ujjaddal letakarod a fotorezisztort, az ellenállása megnő. Ez csökkenti az áramkörön átfolyó áramot, amitől viszont csökken a LED fényereje.

Projekt letöltése

MIKROFONAL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS

Kezdő

A mikrofon egy olyan alkatrész, amely a hangot elektromos
jellé alakítja. Szabályként elmondható, hogy a hangot általában membránrezgéssé alakítja át, amely a továbbiakban ellenállás- vagy kapacitás-változásként kerül kiértékelésre.

Projekt letöltése

IZZÓ MÁGNESSEL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉSE

Kezdő

Az elektromos kapcsoló nem csak egy kézzel működtetett alkatrész lehet. Egy mágneses reed-kapcsoló is szolgálhat alternatív megoldásként.

Projekt letöltése

LED MÁGNESSEL TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉSE

Kezdő

A mágneses reed kapcsoló a készülékek széles körének használható közvetlen kapcsolására. Azonban nem alkalmas a nagy áramfelvételű nagyobb eszközök kapcsolására, mivel az érintkezők lassan megéghetnek vagy túlmelegedés miatt elveszíthetik rugalmasságukat.

Projekt letöltése

LED-EK KAPCSOLÁSA

Kezdő

A váltókapcsoló a be- és kikapcsoló kapcsoló olyan változata, amely a kapcsolóérintkező mindkét pozíciójával rendelkezik. A váltókapcsoló működtetésekor az érintkező megszakítja az áram áramlását az áramkör egyik részében, és ezzel egyidejűleg zárja az áramkör egy másik részét.

Projekt letöltése

ÁRAMERŐSSÉG VÁLTOZTATÁSA LED-NÉL

Kezdő

A LED fényerejének a változtatásához nem szükséges, hogy a rajta átfolyó áram erősségét egy fizikai alkatrész cseréjével érjük el. Egy váltókapcsoló használatával megváltoztathatjuk a LED előtét-ellenállását is. Így a LED-en átfolyó áramnál két érték közül választhatunk - ezzel együtt pedig két különböző fényerő közül.

Projekt letöltése

IZZÓ ÉS LED SOROS KAPCSOLÁSA

Kezdő

Több fogyasztó egymás utáni (sorban történő) csatlakoztatása. Ugyanaz az áram folyik át mindkét készüléken, de az elem feszültsége megoszlik a két fogyasztó között. A mi áramkörünknél ez az izzó alacsony fényerejében tükröződik. A gyakorlatban azonos fogyasztású készülékeknél használnak soros kapcsolást.

Projekt letöltése

IZZÓ ÉS LED PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA

Kezdő

Több készülék egymás mellé történő csatlakoztatása. A forrásból felvett teljes áram a felvett részáramok összege. A két készüléken lévő feszültség azonos. Ha az egyik készüléket leválasztjuk az áramkörről, az nem befolyásolja a többit, csak az áramkörön átfolyó áram értéke csökken.

Projekt letöltése

LED MEGKERÜLÉSE

Kezdő

A LED-del párhuzamosan van csatlakoztatva egy gomb. Ha a gomb nincs megnyomva - azaz nyitva van - a LED világít. Ha megnyomod a gombot, azzal rövidre zárod a LED-diódát, és az kialszik. Addig nem világít, amíg a gombot lenyomva tartod, a gomb elengedésekor pedig újra felgyullad. Az előtét-ellenállás nemcsak a túl nagy áramerősségtől védi a LED-et, de azt is biztosítja, hogy a gomb közvetlenül ne zárja rövidre az elemeket. Az ellenállás így korlátozza a rövidzárlati áramot, és védi az elemeket, valamint a gombot a túl nagy áramerősségtől.

Projekt letöltése

POLARITÁSJELZŐ

Kezdő

Két antiparallel (párhuzamosan kötött, de az egyik dióda fordított állásban van) kapcsolt LED jelzi a tápegység polaritását. A LED-ek az elem tájolásától függően váltakozva világítanak. Próbáld meg fordítva bekötni az elemeket, és látni fogod, hogy a második LED világít.

Projekt letöltése

FÉLVEZETŐ DIÓDA MŰKÖDÉSE ELŐRE (NYITÓ) IRÁNYBAN

Kezdő

Helyezz egy félvezető diódát egy kapcsolóval és egy izzóval rendelkező alapáramkörbe. Az izzó csak akkor világít, ha a kapcsoló zárva van, és a dióda előre, azaz nyitóirányban áll.

Projekt letöltése

FÉLVEZETŐ DIÓDA MŰKÖDÉSE FORDÍTOTT (ZÁRÓ) IRÁNYBAN

Kezdő

Ha a dióda fordított irányba van bekötve, akkor az áramkörön nem folyhat át elektromos áram, és az izzó még akkor sem tud világítani, ha a kapcsoló zárva van.

Projekt letöltése

FÉNYERŐ FOKOZATOS VÁLTOZTATÁSA I.

Kezdő

Ha a LED áramerősségét folyamatosan, lépésváltások nélkül szeretnéd változtatni, akkor erre egy változtatható ellenállást, más néven potenciométert használhatsz, amelynek ellenállása a kis tengelyének forgási szögétől függ.

Projekt letöltése

FÉNYERŐ FOKOZATOS VÁLTOZTATÁSA II.

Szakértő

Két sorosan kapcsolt LED egy párhuzamosan kapcsolt potenciométerrel. A csúszkával állíthatod be a LED-ek közötti feszültséget.

Projekt letöltése

VEZETŐKÉPESSÉG-ÉRZÉKELŐ I.

Kezdő

Ha a tárgy vezeti az áramot, az áramkör bezárul, a LED
pedig világítani fog. Ebben az esetben a tárgynak hasonló szerepe van, mint egy kapcsolónak.

Projekt letöltése

EMBERI TEST VEZETŐKÉPESSÉG-ÉRZÉKELŐ

Kezdő

Egy egyszerű elektromos áramkörrel tesztelheted a tested vezetőképességét. Az emberi test nagyrészt vízből áll; az ember bőre azonban száraz, és nagy ellenállást fejt ki az elektromos árammal szemben. A bőr ellenállása csökken, ha a bőr nedves.

Projekt letöltése

VEZETŐKÉPESSÉG-ÉRZÉKELŐ II.

Haladó

Az emberi test mellett - amelynek ugye magas a víztartalma - más víztartalmú dolgok, például különböző gyümölcsök és zöldségek vezetőképességét is megvizsgálhatod.

Projekt letöltése

VÍZÉRZÉKELŐ

Haladó

Próbáld ki, hogy a tiszta víz, tea vagy bármilyen más folyadék vezetőképessége elegendő-e ahhoz, hogy az áramkörben lévő LED felvillanjon.

Projekt letöltése

FÉNYJELZÉS

Szakértő

Alapállapotban a tranzisztor bázisa egy vezetékkel rövidre van zárva a földdel. A bázisba nem folyik áram, és a tranzisztor zárva van.

Projekt letöltése

INTENZÍV FÉNYJELZÉS

Szakértő

Ha a LED-et egy más ellenállású fehér LED-del cseréled ki, akkor egy intenzív fényjelzést kapsz.

Projekt letöltése

NPN ERŐSÍTŐ LED-DEL

Haladó

Az áramkör bemutatja a tranzisztor elektromos áram erősítő képességét.

Projekt letöltése

NPN ERŐSÍTŐ FORDÍTOTT IRÁNYÚ LED-DEL

Haladó

Ez a projekt ugyanazt az áramkört használja, mint az előző, csak a LED fordított irányban van csatlakoztatva.

Projekt letöltése

ERŐSÍTŐ LED-DEL

Haladó

Az áramkör bemutatja a tranzisztor elektromos áram erősítő képességét.

Projekt letöltése

KAPCSOLÁS GOMBBAL II.

Haladó

A piros és a fehér LED-ek közötti váltáshoz a két LED jelentősen eltérő tulajdonságait használtuk ki (különböző világítási feszültségek). Ha azonban hasonló vagy azonos LED-ek között akarunk váltani, akkor más megoldást kell választanunk.

Projekt letöltése

SZABÁLYOZHATÓ TÁPKAPCSOLÓ

Haladó

Egy kapcsoló és egy potenciométer kombinálásával olyan áramkört építhetsz, ahol a kapcsoló az állandó fényerő kiválasztására használható, a folyamatos LED-fényerőszabályozás pedig egy potenciométerrel történik.

Projekt letöltése

BIZTONSÁGI GOMB

Kezdő

A két, soros kapcsolású gomb csak akkor zárja az áramkört, ha mindkét gombot megnyomják. Az áramkör záródását a LED jelzi.

Projekt letöltése

SZÉN GOMB

Haladó

Ceruzarajzzal is létrehozhatsz egy gombot - két különálló, vezetőképes részből álló készletet, amelyet egy ujjad érintésével kapcsolhatsz össze.

Projekt letöltése

SZÉN POTENCIOMÉTER

Haladó

Az anyag, amelyből a potenciométer ellenállásrétege készül, a grafit. Ugyenez az anyag alkotja közönséges ceruzabelet is. Ha a ceruzával vastag vonalat rajzolsz a papírra, akkor egy ellenállási pálya jön létre, amelyet aztán az áramkör vezetőihez csatlakoztathatsz.

Projekt letöltése

KÖZÖS EMITTERES (KE) PNP ERŐSÍTŐ LED-DEL ÉS IZZÓVAL

Haladó

Működés szempontjából ez ugyanaz az áramkör, mint az NPN erősítő LED-del (40. oldal), csak egy ellentétes vezetőképességű tranzisztorral.
A bázisáram ellentétes irányban folyik, ezért a bázisáramkört ennek megfelelően kell módosítani.

Projekt letöltése

PNP ERŐSÍTŐ FORDÍTOTT IRÁNYÚ LED-DEL

Haladó

Használj egy potenciométert a LED-diódán keresztül a tranzisztor bázisához folyó áram szabályozására.

Projekt letöltése

EMITTERKÖVETŐ (AZAZ KÖZÖS KOLLEKTOROS - KK) ERŐSÍTŐ NPN-NEL

Haladó

Ez a projekt alapvetően a potenciométer csúszkájának közvetlenül az földelt izzóhoz való csatlakoztatását másolja.

Projekt letöltése

KÖZÖS EMITTERES (KE) ERŐSÍTŐ NPN-NEL ÉS LED-EKKEL

Haladó

Az áramkör bemutatja a tranzisztor elektromos áram erősítő képességét.

Projekt letöltése

KÖZÖS EMITTERES (KE) ERŐSÍTŐ PNP-VEL ÉS IZZÓVAL

Haladó

A tranzisztor bázisának alacsony áramerősségét megváltoztatva szabályozhatod az izzón átfolyó magas áramot, mivel a tranzisztor nyitása és zárása az izzón lévő feszültség változását okozza.

Projekt letöltése

EMITTERKÖVETŐ (KK) PNP-VEL

Haladó

Működés szempontjából ugyanaz az áramkör, mint az NPN-es emitterkövető, csak ellentétes vezetőképességű tranzisztorral

Projekt letöltése

ÁRAMERŐSSÉG NÖVELÉSE BÁZISSAL EMITTERKÖVETŐ (KK) PNP ERŐSÍTŐVEL

Haladó

Ha a bázisellenállást egy alacsony, 100 Ω értékűre cseréled, a tranzisztor bázisára folyó áram erőssége megnő, de az izzó fényereje szinte állandó marad.

Projekt letöltése

KÖZÖS EMITTERES (KE) ERŐSÍTŐ NPN-NEL ÉS IZZÓVAL

Haladó

A tranzisztor bázisának alacsony áramerősségét megváltoztatva szabályozhatod az izzón átfolyó magas áramot, mivel a tranzisztor nyitása és zárása az izzón lévő feszültség változását okozza. Ebben az esetben NPN tranzisztort használunk.

Projekt letöltése

FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS

Haladó

A potenciométerrel közvetlenül szabályozhatod a LED-diódán átfolyó áramot, ezzel pedig megváltoztathatod a fényerejét.

Projekt letöltése

KÉTUJJAS ÉRINTŐLÁMPA

Haladó

A grafit potenciométer mellett saját ujjaiddal is bekapcsolhatod
a tranzisztort.

Projekt letöltése

NPN TRANZISZTOR VEZÉRLÉSE FÉNNYEL I.

Haladó

Minél jobban meg van világítva a fotoellenállás, annál több fényt bocsát ki az izzó, mivel a tranzisztor kinyit.

Projekt letöltése

NPN TRANZISZTOR VEZÉRLÉSE FÉNNYEL II.

Haladó

A fotoellenállás az ellenállással együtt egy feszültségosztót alkot, amelynek kimeneti feszültsége fordítottan arányos a megvilágítás mértékével.

Projekt letöltése

PNP TRANZISZTOR VEZÉRLÉSE FÉNNYEL I.

Haladó

Működés szempontjából ez ugyanaz az áramkör, mint az L470, csak egy ellentétes vezetőképességű tranzisztorral.

Projekt letöltése

PNP TRANZISZTOR VEZÉRLÉSE FÉNNYEL II.

Haladó

Működés szempontjából ez ugyanaz az áramkör, mint az L480, csak egy ellentétes vezetőképességű tranzisztorral.

Projekt letöltése

ALAPVETŐ TRANZISZTOROS ÁRAMKÖR

Szakértő

Egy potenciométer használatával szabályozzuk a bázisra jutó áramot, amely megváltoztatja a kollektoron átfolyó áramot, és így a LED fényerejét is, mivel a LED feszültsége változik.

Projekt letöltése

VILLOGÓ IZZÓ

Szakértő

Egy astabil flip-flop (billenőkör) két ellentétes vezetőképességű tranzisztorokból álló erősítő használatával is megépíthető.

Projekt letöltése

ÉJSZAKAI FÉNY AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA I.

Szakértő

Amikor a kapcsolót ON (BE) állásba kapcsolod, a kondenzátor elkezd töltődni. Ahogy a kondenzátor töltődik, a rajta átfolyó áram erőssége csökken.

Projekt letöltése

ÉJSZAKAI FÉNY AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA II.

Szakértő

A fény elhalványodásának ideje meghosszabbítható, ha az előzővel párhuzamosan egy további kondenzátort adsz az áramkörhöz.

Projekt letöltése

ÉJSZAKAI FÉNY AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA III.

Szakértő

A világítás idejét is lerövidítheted. Ehhez használhatsz kisebb kapacitású kondenzátort, de praktikusabb megoldás, ha a tranzisztor bázisa és a földelés közötti ellenállást kisebbre cseréled.

Projekt letöltése

SCHMITT-ÁRAMKÖR

Szakértő

Különleges, kétfokozatú erősítő. Az egyszerű erősítőkkel ellentétben, amelyeknél a LED fényerejét a potenciométer segítségével folyamatosan tudod szabályozni, itt a fényerő lépésekben változtatható.

Projekt letöltése

ÉJSZAKAI FÉNY AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA IV.

Szakértő

A Schmitt-áramkörrel továbbfejlesztheted az éjszakai fény már megismert kikapcsolását, amelynek az a hátránya, hogy a kikapcsolás nem hirtelen történik, hanem a fényerő lassú csökkenésével. A Schmitt-áramkör ezt egy lépcsős váltással oldja meg, amelynek hatására az izzó vagy teljesen kigyullad, vagy kialszik.

Projekt letöltése

ÉJSZAKAI FÉNY AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA V.

Szakértő

A Schmitt-áramkör nélküli egyszerűsített változat. Az áramkör az L570-hez hasonlóan működik, azonban a Schmitt-áramkör hiányában a fény nemkívánatos lassú halványodását okozza.

Projekt letöltése

VASÚTI ÁTJÁRÓ

Szakértő

Ha két különálló tranzisztoros erősítőt sorosan csatlakoztatsz, a kimenetet pedig ismét a bemenethez kötöd, akkor egy astabil flip-flopot (billenőkört) kapsz. Ennek az áramkörnek nincsen stabil állapota, és folyamatosan "billeg". Az L530-hoz hasonlóan a tranzisztor nyitási idejét a kondenzátor töltése határozza meg, azzal a különbséggel, hogy a kondenzátor nem marad töltve, hanem újra elkezd kisülni.

Projekt letöltése

ALKONYKAPCSOLÓ

Szakértő

A Schmitt-áramkört a sötétség érzékelésére is használhatod. Az ellenállás és a fotoellenállás feszültségosztója kiértékeli a Schmitt-áramkört, amely a PNP-tranzisztoron keresztül bekapcsolja az izzót. Ha a fotoellenállás jól meg van világítva, az izzó nem világít.

Projekt letöltése

TÖBBTÓNUSÚ GENERÁTOR I.

Haladó

Ez a projekt egy egyszerű zümmer (csengő) hangjának a kondenzátortól függő változását mutatja be. Először egy zümmert fogunk használni kondenzátorként. Ennek a membránja kondenzátorként működik, és saját kapacitással rendelkezik. A kapacitás viszonylag kicsi, ezért a zümmer hangja magas. A rezgés olyan gyors, hogy nem látjuk a LED villogását, és folyamatosan világítónak érzékeljük.

Projekt letöltése

TÖBBTÓNUSÚ GENERÁTOR II.

Haladó

A zümmert egy 100 nF kapacitású kondenzátora cseréljük. A kapacitás nagyobb, a hangmagasság pedig csökken. A LED ismét úgy tűnik, mintha folyamatosan világítana, de a fényerő megváltozott.

Projekt letöltése

TÖBBTÓNUSÚ GENERÁTOR III.

Haladó

Cseréld ki a 100 nF kapacitású kondenzátort egy 10 µF kapacitású kondenzátorra. Ez a kapacitás a korábbi többszöröse, a folyamatos hang pedig puszta kattogásra esik szét.

Projekt letöltése

MOTORHANG

Szakértő

A hanggenerátor két ellentétes vezetőképességű tranzisztorokból álló erősítővel is megépíthető. Az áramkör némileg egyszerűbb lesz, azonban az áramkör stabilitása romlik, ami a hang spontán változásában mutatkozik meg.

Projekt letöltése

HANGVEZÉRELT FÉNY

Szakértő

Egy mikrofon és egy tranzisztoros erősítő csatlakoztatásával hanggal vezérelheted a LED fényerejét.

Projekt letöltése

MORZEKÓD

Szakértő

Egyszerű, gombbal ellátott zümmer (csengő) a morzejelek gyakorlására.

Projekt letöltése

TAPS LED

Szakértő

Ez az S50-es projekt módosítása. A kondenzátort a mikrofon felerősített áramával töltjük fel. A kondenzátor lassan kisül a második tranzisztor bázisára. Ez tulajdonképpen egy hasonló áramkör, mint az L530-as, csak másképp van bekötve. A LED a hang hatására gyorsan kigyullad, majd lassan kialszik.

Projekt letöltése

ZÜMMÖGÉS A SÖTÉTBEN

Szakértő

Az astabil flip-flop (billenő) áramkört a hangmagasság változtatásához nem csak egy fotoellenállással tudjuk felszerelni (ahogyan azt az L100-as összeállításnál tettük), de az alkatrészek megfelelő elrendezésével teljesen meg tudjuk akadályozni az áramkör oszcillálását.

Projekt letöltése

SZABÁLYOZHATÓ HANGGENERÁTOR

Szakértő

Az alkatrészek megfelelő kiválasztásával olyan gyors billegésre (átkapcsolásra) kényszeríthetjük az L590-es áramkört, melytől az elektromos áram változása a zümmer membránjának annyira gyors rezgését okozza, hogy folyamatos hangot hallunk.

Projekt letöltése

FÉNYÉRZÉKENY ELEKTROMOS ORGONA

Szakértő

A potenciométer helyett egy fotoellenállást is csatlakoztathatsz, így a hangmagasság egyenesen arányos lesz a fotoellenállás megvilágításának mértékével.

Projekt letöltése

SOROSAN KAPCSOLT KONDENZÁTOROK

Haladó

Ez a projekt lehetővé teszi, hogy a LED-diódát egy kondenzátorról (zárt kapcsoló esetén) vagy két sorosan kapcsolt kondenzátorról (nyitott kapcsoló esetén) tápláld.

Projekt letöltése

PÁRHUZAMOSAN KAPCSOLT KONDENZÁTOROK

Haladó

Ez a projekt lehetővé teszi, hogy a LED-diódát két párhuzamosan kapcsolt kondenzátorról (zárt kapcsoló esetén) vagy egy kondenzátorról (nyitott kapcsoló esetén) tápláld.

Projekt letöltése

SAJÁT AKKUMULÁTOR I.

Haladó

Ez az áramkör a kondenzátor elektromos töltés felhalmozására vonatkozó képességét mutatja be.

Projekt letöltése

SAJÁT AKKUMULÁTOR II.

Haladó

Ez az összeállítás megegyezik az előző verzióval, de két párhuzamosan kapcsolt kondenzátort tartalmaz.

Projekt letöltése

SAJÁT AKKUMULÁTOR III.

Haladó

Ha a LED-en átfolyó áramot úgy növeljük, hogy az előtét-ellenállás értékét 1 kΩ-ról 100 Ω-ra csökkentjük, akkor a LED-diódán átfolyó áram a 10-szeresére nő.

Projekt letöltése

SAJÁT AKKUMULÁTOR IV.

Haladó

A LED-hez tartozó előtét-ellenállás értékének növelése csökkenti a fényerőt és csökkenti a kisülési áramot. A LED tovább működik.

Projekt letöltése

A KONDENZÁTOR TÖLTÉSE ÉS KISÜTÉSE I.

Haladó

A kondenzátor töltését és kisütését két gomb vezérli, és két LED jelzi. A teljesen feltöltött kondenzátort a gomb megnyomása után a zöld LED villogása jelzi. Ha a kondenzátor teljesen feltöltődött, a kondenzátorba nem folyik áram (a zöld LED kialszik), mivel a kondenzátoron lévő feszültség megegyezik az elemen lévő feszültséggel.

Projekt letöltése

A KONDENZÁTOR TÖLTÉSE ÉS KISÜTÉSE II.

Haladó

A második kondenzátor párhuzamos csatlakoztatásával megduplázod a kondenzátortelep kapacitását.

Projekt letöltése

ÖSSZENYOMÁSMÉRŐ

Szakértő

Mint azt az L240-es projektből tudjuk, a bőrünk vezetőképes, különösen, ha vizes. Ha az S20 alatt leírt egyszerű zümmerben az ellenállást vezetőkkel helyettesítjük, akkor a vezetők közötti ellenállás azok összenyomásának mértékétől függ.

Projekt letöltése

FESZÜLTSÉGMÉRŐ

Szakértő

Minden elektromos eszköz elektromos energiával működik, amely származhat elemből vagy valamilyen más tápforrásból. Mindkét esetben a forrás egy bizonyos elektromos áramot és potenciálkülönbséget (feszültséget) biztosít az áramkör számára. Az elemek esetében ez 1,5 V, 9 V, vagy más feszültség. Ahogy az elem fokozatosan lemerül, úgy csökken a feszültsége is. Ezzel az áramkörrel megmérheted, hogy az elem még használható-e vagy sem.

Projekt letöltése

ALACSONY ÁRAM MÉRÉSE

Szakértő

Az ellenálláson keresztül az áramkörben átfolyó elektromos áram hatására az alkatrész felmelegszik, ami a készülék kimeneti teljesítményében veszteségét okoz. A kimeneti teljesítményveszteség meghatározásához először ismerni kell az áramkörön átfolyó áramot, amelyet digitálisan egy nagyon kis ellenálláson jelentkező feszültségesésként mérnek.

Projekt letöltése

NYITÓIRÁNYÚ DIÓDA MÉRÉSE

Szakértő

Ha egy diódát előre, azaz nyitóirányban csatlakoztatunk az áramkörhöz, akkor meghatározhatjuk a nyitáskor adódó feszültségesését, majd az áram áthaladása során fellépő kimeneti teljesítményveszteséget is.

Projekt letöltése

NYITÓIRÁNYÚ LED MÉRÉSE

Szakértő

Itt használhatod ugyanazt az áramkört, mint az előző projektnél, csak dióda helyett egy fénykibocsátó diódát csatlakoztass.

Projekt letöltése

FÉNYERŐSSÉG SZINTJÉNEK MÉRÉSE

Szakértő

Ebben a projektben egy nem elektromos mennyiség digitális jellé történő átalakítását tesztelheted, ahol egy ellenállásos feszültségosztót hozol létre, és az egyik részbe egy előtét-ellenállást, a másikba pedig egy fotorezisztort (fotoellenállást) kapcsolsz a megvilágítás erősségére reagáló elemként.

Projekt letöltése

Gyors reflexek

Haladó

A reflexek gyorsaságának (optikai ingerre adott reakcióidő) mérésére szolgáló áramkör. Egy szórakoztató, és mégis praktikus projekt.

Projekt letöltése

PLATFORMERJÁTÉK BOFFINNAL

Haladó

Készítsd el saját játékkonzolodat mikroszámítógép, gombok és joystick segítségével.

Projekt letöltése

TÖBBSZEMÉLYES ASZTALITENISZ

Haladó

A korábbi projektek során megtanultad, hogyan kell összeállítani egy játékkonzolt a Boffin Magnetic segítségével. Itt az idő, hogy egy barátod ellen játssz!

Projekt letöltése

TETRIS

Haladó

A korábbi projektek során megtanultad, hogyan kell összeállítani egy játékkonzolt a Boffin Magnetic segítségével. A csatlakoztatott áramkör megegyezik a korábbi projekteknél használttal.

Projekt letöltése

ROXY ELKAPJA A KOCKÁKAT

Haladó

A korábbi projektek során megtanultad, hogyan kell összeállítani egy játékkonzolt a Boffin Magnetic segítségével. Ez a projekt majdnem teljesen megegyezik az előző projekttel, csak távolítsd el a két gombot, és hagyd meg a joystickot.

Projekt letöltése

EGYSZEMÉLYES ASZTALITENISZ

Haladó

Az előző projektben megtanultad, hogyan építs egy olyan játékkonzolt, amelyben csak egy joystick van. Mivel nincs mindig kéznél (emberi) ellenfél, játszhatsz a mikroszámítógép ellen is, amely több mint egyenrangú partner lesz a játékban.

Projekt letöltése

LŐDD LE A KOCKÁKAT

Haladó

Ebben a projektben egy olyan konzolt építhetsz, amelyet versenyjátékokhoz és lövöldözős játékokhoz fogsz használni. A joystickot egy potenciométerrel helyettesítettük, amely elforgatással változtatja a belső ellenállását, így közvetlen irányításra használható. A még valósághűbb élmény érdekében a potenciométerhez egy kormánykerék is csatlakoztatható.

Projekt letöltése

ŰRCSATA

Haladó

Ebben a projektben egy olyan konzolt építhetsz, amelyet versenyjátékokhoz és lövöldözős játékokhoz fogsz használni. Az áramkör ugyanaz marad, mint az előző projektben. Ezúttal egy űrbéli küldetésre indulsz, hogy megmentsd a világot.

Projekt letöltése

AUTÓVERSENY-JÁTÉK I.

Haladó

Építs egy autóverseny-szimulátort! Kormányozni egy potenciométer segítségével tudsz (ez elforgatással változtatja a belső ellenállását, így közvetlen irányításra használható), amelyre egy műanyag kormánykereket helyezel.

Projekt letöltése

AUTÓVERSENY-JÁTÉK II.

Haladó

Építs egy autóverseny-szimulátort! Kormányozni egy potenciométer segítségével tudsz (ez elforgatással változtatja a belső ellenállását, így közvetlen irányításra használható), amelyre egy műanyag kormánykereket helyezel.

Projekt letöltése

KÍGYÓ

Haladó

Építs egy egyszerű játékkonzolt. Csak két gombod van, de mint általában, ez elég a legtöbb vicces játék - mint például a klasszikus kígyó - irányításához. Ebben a játékban egyetlen feladatod van, mégpedig a lehető legmagasabb pontszám megszerzése.

Projekt letöltése

UGRÁLÓS JÁTÉK BOFFINNAL

Haladó

Építs egy egyszerű játékkonzolt. Csak két gombod van, de mint általában, ez elég a legtöbb vicces játék irányításához. Ezt a játékot a Boffin figura kifejezetten neked készítette, a feladatod pedig az, hogy a figurát egy tüskékkel teli ösvény végére juttasd el. Az úton futva haladsz, miközben bizonyos akadályokat át kell ugranod.

Projekt letöltése

LOGIKAI JÁTÉK BOFFINNAL

Haladó

Építs egy egyszerű játékkonzolt. Csak két gombod van, de mint általában, ez elég a legtöbb vicces játék irányításához. Ez a játék elsősorban a tudásodról szól. Boffin furfangos kérdéseket fog feltenni neked, és csak rajtad múlik, milyen gyorsan válaszolsz rájuk, és milyen messzire jutsz ebben a játékban.

Projekt letöltése

KONYHAI IDŐZÍTŐ

Haladó

Kedveskedj édesanyádnak vagy párodnak egy konyhai időzítővel, hogy valami finomat tudjon sütni neked!

Projekt letöltése

ÓRA

Haladó

Egy mikroszámítógéppel rengeteg mindent csinálhatsz, de mi lenne, ha készítenél valamit, ami segít reggel felkelni, ha iskolába vagy munkába mennél? Építs egy egyszerű, ébresztő funkcióval rendelkező órát. Amint beállítottad az ébresztőt, tedd minél távolabb az ágyadtól, nehogy reggel véletlenül rácsapva tönkretedd a kapcsolatot, és hogy biztosan felkelj.

Projekt letöltése

FORGALOMSZÁMLÁLÓ

Haladó

Állíts össze egy LED és egy fotoellenállás segítségével egy forgalomszámlálót. A működési elv roppant egyszerű: ha egy tárgy vagy személy kerül a dióda és a fotoellenállás közé, a LED fénye nem világít a fotoellenállásra, ami így az áramkör megszakításként kerül értelmezésre. Helyezd ezt az áramkört például egy hűtőszekrény ajtajára, hogy megtudd, naponta hányszor nyitják ki. A nap végén leolvasott számon bizonyára meg fogsz lepődni.

Projekt letöltése

Polip

Haladó

Építsd meg saját gameboyodat! Ebben a játékban bátor búvárként játszol. Az Ön feladata, hogy ellopja a kincset, amelyet egy veszélyes polip őrzött. nehogy elkapják!

Projekt letöltése

Toronyépítő

Haladó

Építsd meg saját gameboyodat! Ebben a játékban építőként játszol. Az Ön feladata, hogy megépítse a legmagasabb tornyot, készüljön fel, nem lesz könnyű.

Projekt letöltése

Tic-tac-toe

Haladó

A klasszikus tic-tac-toe játékhoz kihívhatod barátodat vagy egy tic-tac-toe szuperszámítógépet. Lássuk, meg tudod-e győzni.

Projekt letöltése

Csatahajó

Haladó

Ehhez az összeállításhoz szüksége van egy barátra, aki a Boffin Magnetic készlet büszke tulajdonosa is. Ebben a játékban először válaszd ki, hogy ki indul, és rendezd el a hajóidat. Most kezdődhet a csata.

Projekt letöltése