Jak budować?

10 ostatnich
projektów

Pobrać PDF

ver. 22.01.2021

ŻARÓWKA Z WYŁĄCZNIKIEM

Początkujący

Podstawowe połączenie, które prezentuje zasady działania układów elektronicznych. Wyłącznik działa jako przerywacz układu, żarówka generuje światło a zworki zamykają obwód, tak aby mógł przez niego przepływać prąd.
Bateria jest integralną częścią połączenia i służy jako źródło energii do świecenia żarówki.

Pobrać projekt

DIODA ŚWIETLNA Z WYŁĄCZNIKIEM

Początkujący

Podstawowe połączenie z LED jako inne źródło światła. Ponieważ LED nie są przystosowane do napięcia zasilania akumulatora, niezbędne jest do obwodu dodać rezystor szeregowy, który ograniczy przepływ prądu przez niego.

Pobrać projekt

WYŁĄCZNIK VS. PRZYCISK

Początkujący

Do podstawowych elementów w układzie należą wyłączniki i przyciski, którymi kontrolujemy przepływ prądu. Wyłącznik ma dwie stabilne pozycje (wyłączony i włączony),
prąd przepływa jedynie w pozycji włączony. Prąd płynie przez przycisk jedynie
gdy jest wciśnięty.

Pobrać projekt

POŁĄCZENIE SZEREGOWE DIOD LED

Początkujący

Celem jest sprawdzenie czy w połączeniu szeregowym 3 LED, żadna z nich się nie rozświeci, ponieważ ubytek napięcia na poszczególnych diodach jest w sumie większy niż napięcie zasilania akumulatora, który wynosi 6V.

Pobrać projekt

PRZEŁĄCZANIE PRZYCISKIEM I.

Początkujący

Równoległa zmiana barwy czerwonej i białej diody LED ze wspólnym oporem. Białe diody LED są zapalane po włączeniu wyłącznika. Jeśli wciśniemy przycisk, to do białej diody LED za pomocą połączenia równoległego dodamy czerwoną diodę LED.

Pobrać projekt

LED ŚWIECI W 1 KIERUNKU

Początkujący

LED to element półprzewodnikowy (składający się z dwóch elektrod zwanych P i N), który przewodzi prąd elektryczny jedynie w jednym kierunku przewodzenia
(od katody (N) do anody (P)).

Pobrać projekt

WYŻSZE NATĘŻENIE 100Ω OPORU

Początkujący

Natężenie oświetlenia LED zależy od wysokości natężenia prądu przechodzącego przez obwód. Opór
umieszczony na obwodzie blokuje przepływ prądu, a tym samym można ustawić jego wartość.

Pobrać projekt

WIĘKSZE ŚWIATŁO Z RÓWNOLEGŁYM POŁĄCZENIEM REZYSTORÓW

Początkujący

Rezystor, który znajduje się w zestawie ma kilka wartości, a istnieje możliwość łączenia ich równolegle (obok siebie) lub szeregowo (za sobą).

Pobrać projekt

STEROWANIE FOTOREZYSTOREM

Początkujący

Istnieją elementy elektroniczne, które reagują na światło. Jednym z nich jest
fotorezystor, w którym jego opór zmienia się wraz z natężeniem padającego
światła.
Zakrycie fotorezystora palcem zwiększa jego opór. Prowadzi to do redukcji prądu płynącego przez obwód, co objawia się poprzez zmniejszenie intensywności
światła diody LED.

Pobrać projekt

STEROWANIE MIKROFONEM

Początkujący

Mikrofon to element, który zmienia dźwięk na sygnał elektryczny.
Z reguły
dźwięk zamieniany jest w drgania membrany, co dalej jest nazywane zmianą rezystancji (oporu) lub pojemności.

Pobrać projekt

ŻARÓWKA STEROWANA MAGNESEM

Początkujący

Łącznik elektryczny nie musi być elementem obsługiwanym tylko ręcznie. Alternatywą może być kontaktron magnetyczny czyli czujka.

Pobrać projekt

LED STEROWANA MAGNESEM

Początkujący

Kontaktron magnetyczny może bezpośrednio łączyć szeroką gamę urządzeń. Nie nadaje się jednak do tych z wysokim poborem prądu, ponieważ styki mogą się opalać lub stracić elestyczność z powodu
przegrzania.

Pobrać projekt

PRZEŁĄCZANIE DIOD LED

Początkujący

Przełącznik to wariant wyłącznika, któy ma obie pozycje styku przełączającego. Odłączeniem zostanie przerwany obwód do jednej części i jednocześnie zamknie się jego inna część.

Pobrać projekt

ZMIANA STRUMIENIA DIODY LED

Początkujący

Nie musimy zmieniać jasności diody LED czyli przepływającego prądu poprzez fizyczną zmianę komponentu. Możemy użyć przełącznik, dzięki któremu będzie się zmieniać opór poprzeczny diody LED. Do wyboru są dwa rodzaje prądu przepływającego przez diodę LED tj, dwa warianty jasności.

Pobrać projekt

SZEREGOWE UMIESZCZENIE ŻARÓWKI I LED

Początkujący

Połączenie wielu urządzeń w rzędzie za sobą. Przez każdy przepływa taki sam prąd,
ale napięcie akumulatora jest rozdzielene na oba. W tym układzie
będzie mniejsza jasność zarówki. W praktyce używa się ten typ
do
urządzeń z takim samym zużyciem.

Pobrać projekt

RÓWNOLEGŁE UMIESZCZENIE ŻARÓWKI I LED

Początkujący

Połączenie wielu urządzeń obok siebie. Całkowity prąd pobierany ze źródła jest sumą pobieranych prądów częściowych. Napięcie na obu urządzeniach jest takie samo. Jeśli jedno urządzenie zostanie odłączone od obwodu, nie wpłynie to na resztę, zmniejszy się tylko wartość prądu płynącego przez obwód.

Pobrać projekt

MOSTKOWANIE LED

Początkujący

Przycisk podłączony równolegle do diody LED. Jeśli nie używa się przycisku, jest odłączone, LED świeci. Jeśli go naciśniemy, dojdzie do zwarcia, a LED zgaśnie. Nie będzie się świecić jak będziemy trzymać przycisk, zaświeci się jak go puścimy. Opór poprzeczny nie tylko chroni LED przed zbyt silnym prądem, ale też gwarantuje, że przycisk nie spowoduje zwarcia na baterii. Rezystor ogranicza w ten sposób możliwość zwarcia i tym samym chroni nie tylko baterię, ale także przycisk przed nadmiernym przepływem prądu.

Pobrać projekt

WSKAŹNIK POLARYZACJI

Początkujący

Przeciwrównolegle połączenie diod LED wskazuje biegunowość zasilacza.
Na przemian świeci tylko jedna dioda LED, w zależności od orientacji baterii. Spróbuj dać baterię odwrotnie,
a zobaczysz, że zapali się druga dioda LED.

Pobrać projekt

FUNKCJA DIODY W KIERUNKU PRZEWODZENIA

Początkujący

Do układu podstawowego z przełącznikiem i żarówką dodamy diodę półprzewodnikową. Żarówka zaświeci się jedynie po naciśnięciu przycisku, kiedy dioda jest skierowana w kierunku przewodzenia.

Pobrać projekt

FUNKCJA DIODY W KIERUNKU ZAPOROWYM

Początkujący

Jeśli dioda LED jest skierowana w kierunku przeciwnym, przez układ nie może płynąć prąd elektryczny, a żarówka nie będzie się świecić po naciśnięciu przycisku.

Pobrać projekt

PŁYNNA ZMIANA JASNOŚCI I.

Początkujący

Jeśli chcemy zmieniać prąd LED w sposób ciągły i bez skokowych zmian, możemy zastosować rezystor zmienny, zwany potencjometrem, w którym rezystancja odpowiada kątowi obrotu wału.

Pobrać projekt

PŁYNNA ZMIANA JASNOŚCI II.

Ekspert

Dwie diody LED w serii, z podłączonym równolegle potencjometrem. Za pomocą suwaka ustawiamy napięcie między diodami LED.

Pobrać projekt

MIERNIK PRZEWODNOŚCI I.

Początkujący

Jeśli przedmiot jest przewodzący, obwód może być zamknięty, a dioda LED się rozświeci. Przedmiot ma podobną funkcję, jak wyłącznik.

Pobrać projekt

MIERNIK PRZEWODNOŚCI LUDZKIEGO CIAŁA

Początkujący

Do testowania przewodności naszego ciała możemy użyć prosty obwód elektryczny. Ludzkie ciało składa się głównie z wody, ale nasza skóra jest sucha i stawia wysoki opór na prąd. Opór skóry zmniejsza się poprzez jej nawilżenie.

Pobrać projekt

MIERNIK PRZEWODNOŚCI II.

Zaawansowany

Oprócz ludzkiego ciała, które ma dużo wody, możemy testować przewodność innych przedmiotów zawierających wodę, czyli np. różne owoce czy warzywa.

Pobrać projekt

CZUJNIK WODY

Zaawansowany

Sprawdź, czy woda, herbata lub inny płyn przewodzi wystarczająco, aby rozświetlić diodę LED w obwodzie.

Pobrać projekt

ALARM ŚWIETLNY

Ekspert

W stanie spoczynku baza tranzystora jest zwarta przewodnikiem do masy. Do bazy nie płynie żaden prąd, a tranzystor jest zamknięty.

Pobrać projekt

INTENSYWNIEJSZY ALARM ŚWIETLNY

Ekspert

Dzięki wymianie LED na biały LED z innym oporem uzyskamy
intensywniejszy
efekt alarmu.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ NPN Z LED

Zaawansowany

Obwód prezentuje zdolność tranzystora do wzmacniania prądu elektrycznego.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ NPN Z LED W KIERUNKU ZAPOROWYM

Zaawansowany

Obwodowo to samo połączenie co poprzednie, ale z diodą LED podłączoną w kierunku zaporowym.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ Z LED

Zaawansowany

Obwód prezentuje zdolność tranzystora do wzmacniania prądu elektrycznego.

Pobrać projekt

PRZEŁĄCZANIE PRZYCISKIEM II.

Zaawansowany

Do przełączania czerwonego i białego koloru diody LED zostały wykorzystane znacząco różne właściwości obu diod LED (różne napięcia po rozświetleniu). Jeśli jednak chcemy przełączać podobne lub takie same diody LED, musimy wybrać inne rozwiązanie.

Pobrać projekt

REGULOWANY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Zaawansowany

Łącząc przełącznik i potencjometr, możemy zbudować układ, w którym przełącznikiem wybieramy stałą jasność lub płynną regulację jasności diod LED za pomocą potencjometru.

Pobrać projekt

PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

Początkujący

Połączenie szeregowe przycisków zamknie obieg jedynie wtedy gdy oba przyciski są wciśnięte. Zamknięcie układu jest sygnalizowane poprzez świecący LED.

Pobrać projekt

PRZYCISK Z WKŁADEM WĘGLOWYM

Zaawansowany

Za pomocą rysunku wykonanego np ołówkiem (wkład z grafitem) możemy również stworzyć przycisk - zestaw dwóch oddzielnych części przewodzących, które połączymy dotykiem palca.

Pobrać projekt

POTENCJOMETR WĘGLOWY

Zaawansowany

Materiał, z którego wytwarzana jest warstwa rezystancyjna potencjometru, to grafit. Ten sam, co w dobrze znanym ołówku. Jeśli narysujemy grubą linię na papierze, powstanie rezystancyjny ślad, który podłączymy do obwodu za pomocą przewodu.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ Z PNP Z LED I ŻARÓWKĄ

Zaawansowany

Funkcja taka sama jak w połączeniu L290, ale z tranzystorem o działaniu odwrotnym. Kierunek prądu bazowego jest przeciwny, dlatego konieczne jest odpowiednie dostosowanie obwodu podstawowego.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ PNP Z LED W KIERUNKU ZAPOROWYM

Zaawansowany

Potencjometrem regulujemy prąd płynący przez diodę LED w bazie tranzystora.

Pobrać projekt

NADAJNIK EMITERA Z NPN

Zaawansowany

Ten układ w zasadzie powiela połączenie suwaka potencjometru, bezpośrednio na żarówkę przy ziemi.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ SE Z PNP I DIODAMI LED

Zaawansowany

Obwód prezentuje zdolność tranzystora do wzmacniania prądu elektrycznego.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ Z PNP I ŻARÓWKĄ

Zaawansowany

Zmieniając mały prąd w bazie tranzystora, możemy kontrolować duży prąd płynący przez żarówkę, ponieważ otwieranie i zamykanie tranzystora zmienia napięcie w żarówce.

Pobrać projekt

NADAJNIK EMITERA Z PNP

Zaawansowany

Funkcja taka sama jak w Nadajniku emitera z NPN, ale z tranzystorem przewodzącym wstecznie.

Pobrać projekt

ZWIĘKSZENIE PRĄDU BAZOWEGO WE WZMACNIACZU SC Z PNP

Zaawansowany

Zmiana prądu bazowego rezystora na wartość mniejszą niż 100 Ω, zwiększy wpływ prądu do bazy tranzystora, ale jasność żarówki pozostanie w sumie bez zmian.

Pobrać projekt

WZMACNIACZ SE Z NPN I ŻARÓWKĄ

Zaawansowany

Zmieniając mały prąd w bazie tranzystora, możemy kontrolować duży prąd płynący przez żarówkę, ponieważ otwieranie i zamykanie tranzystora zmienia napięcie w żarówce. Używamy tranzystor NPN.

Pobrać projekt

REGULACJA JASNOŚCI

Zaawansowany

Potencjometrem możemy bezpośrednio regulować prąd płynący przez diodę LED i tym samym zmieniać jej jasność.

Pobrać projekt

DWUPALCOWA LAMPA DOTYKOWA

Zaawansowany

Oprócz potencjometru grafitowego, do włączania tranzystora możemy użyć własne palce.

Pobrać projekt

STEROWANIE TRANZYSTOREM NPN ŚWIATŁEM I.

Zaawansowany

Im bardziej fotorezystor jest oświetlony, tym żarówka świeci mocniej, gdy tranzystor się otwiera.

Pobrać projekt

STEROWANIE TRANZYSTOREM NPN ŚWIATŁEM II.

Zaawansowany

Fotorezystor wraz z rezystorem tworzy podzielnik napięcia, którego napięcie wyjściowe jest niezależne od stopnia oświetlenia.

Pobrać projekt

STEROWANIE TRANZYSTOREM PNP ŚWIATŁEM I.

Zaawansowany

Funkcja taka sama jak w układzie L470, ale z tranzystorem o przewodzeniu przeciwnym.

Pobrać projekt

STEROWANIE TRANZYSTOREM PNP ŚWIATŁEM II.

Zaawansowany

Funkcja taka sama jak w układzie L480, ale z tranzystorem o przewodzeniu przeciwnym.

Pobrać projekt

PODSTAWOWY OBWÓD TRANZYSTOROWY

Ekspert

Potencjometr używamy do regulacji ilości prądu w bazie, i tak zmieniamy prąd płynący przez kolektor, a także jasność diody LED, ponieważ zmienia się napięcie na diodzie LED.

Pobrać projekt

MIGAJĄCA ŻARÓWKA

Ekspert

Multiwibrator astabilny można zbudować za pomocą dwoch wzmacniaczy składających się z tranzystorów przewodzących wstecznie.

Pobrać projekt

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LAMPKI NOCNEJ I.

Ekspert

Po naciśnięciu wyłącznika uruchamia się ładowanie kondensatora. W trakcie ładowania prąd przez niego płynący zmniejsza się.

Pobrać projekt

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LAMPKI NOCNEJ II.

Ekspert

Czas gaszenia światła można wydłużyć poprzez dodanie kolejnego kondensatora równoległego do poprzedniego.

Pobrać projekt

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LAMPKI NOCNEJ III.

Ekspert

Można skrócić czas świecenia. Możemy użyć kondensator o mniejszej mocy, ale praktyczniejsza będzie wymiana rezystoru na mniejszy, między bazą, a ziemią

Pobrać projekt

UKŁAD Z PRZERZUTNIKIEM SCHMITTA

Ekspert

Specjalny typ dwuetapowego wzmacniacza. W przeciwieństwie do prostych wzmacniaczy, które pozwalały na płynną regulację jasności diod LED przez potencjometr, tutaj jest to zmiana natychmiastowa.

Pobrać projekt

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LAMPKI NOCNEJ IV.

Ekspert

Można wylepszyć nasz dobrze znany wyłącznik lampki nocnej, który ma tą wadę, że nie gaśnie odrazu, a stopniowo. Rozwiązaniem jest układ z przerzutnikiem Schmitta, w którym żarówka świeci pełną mocą albo gaśnie.

Pobrać projekt

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LAMPKI NOCNEJ V.

Ekspert

Wersja uproszczona bez przerzutnika Schmitta. Funkcja obwodu jest podobna do tej w układzie L570, ale w przypadku braku elementu Schmitta, światło niepożądanie będzie gasnąć stopniowo.

Pobrać projekt

PRZEJAZD KOLEJOWY

Ekspert

Jeśli połączymy szeregowo za sobą dwa oddzielne wzmacniacze tranzystorowe i złączymy wejście z wyjściem otrzymamy multiwibrator astabilny. Nie jest on stabilny, będzie się cały czas obracać. Podobnie jak w przypadku L530, czas otwarcia tranzystoru jest zależny od naładowania kondensatora, z tą różnicą, że kondensator nie będzie uzupełniany, ale zacznie się rozładowywać.

Pobrać projekt

WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

Ekspert

Układ z przerzutnikiem Schmitta można również użyć jako czujnik zmierzchu. Rozdzielacz napięcia rezystoru i fotorezystoru ocenia układ, w tym element Schmitta, który włącza żarówkę poprzez tranzystor PNP. Jeśli fotorezystor jest dostatecznie oświetlony, żarówka się nie rozświeci.

Pobrać projekt

GENERATOR WIELOTONOWY I.

Zaawansowany

Prezentuje zmianę tonu prostego brzęczyku zależnego od kondensatora. Zamiast niego na pierwszej pozycji umieszczamy brzęczyk. Jego membrana zachowuje się jak kondensator, ma również własną pojemność. Jest relatywnie mała, dlatego ton brzęczyka jest wysoki. Drgania są tak szybkie, że nie widzimy jak dioda LED mruga, ale jedynie jak świeci.

Pobrać projekt

GENERATOR WIELOTONOWY II.

Zaawansowany

Zamiast brzęczyka zamontujemy kondezator o pojemności 100 nF. Dzięki temu, że jest wyższa, ton będzie niższy. Dioda LED wygląda, jakby tylko świeciła, ale zmieniła się jej jasność.

Pobrać projekt

GENERATOR WIELOTONOWY III.

Zaawansowany

Zamiast kondensatora o wartości 100 nF użyjemy kondensator o pojemności 10 µF. Wydajność jest o wiele wyższa, dźwięk ciągły rozbije się na zwykły stukot.

Pobrać projekt

DŹWIĘK SILNIKA

Ekspert

Generator dźwięku można zbudować za pomocą dwóch wzmacniaczy stworzonych z tranzystorów przewodzących wstecznie. Będzie to połączenie uproszczone, z gorszą stabilnością, co może się przejawiać samowolną zmianą tonów.

Pobrać projekt

ŚWIATŁO STEROWANE GŁOSEM

Ekspert

Połączeniem mikrofonu i wzmacniacza tranzystorowego możemy uzyskać kontrolę nad jasnością diod LED za pomocą dźwięku.

Pobrać projekt

ALFABET MORSA I.

Ekspert

Prosty brzęczyk z przyciskiem do ćwiczenia alfabetu Morsa.

Pobrać projekt

LED REAGUJĄCY NA KLAŚNIĘCIE

Ekspert

Modyfikcja instrukcji modelu S50. Wzmocnionym prądem z mikrofonu ładujemy kondezator. Ten pomału się rozładowuje, aż do bazy drugiego tranzystoru. Połączenie podobne jak L530, jedynie inaczej zmontowane. Dioda LED zostanie szybko rozświecona dźwiękiem, a póżniej pomału gaśnie.

Pobrać projekt

BRZĘCZYK W CIEMNOŚCI

Ekspert

Multiwibrator astabilny możemy wyposażyć fotorezystorem, nie tylko dla zmiany tonu, jak w modelu S100, ale odpowiednim połączeniem możemy całkowicie zapobiec oscylacji obwodu.

Pobrać projekt

REGULOWANY GENERATOR TONÓW

Ekspert

Połączenie z modelu L590 możemy doborem elementów zmusić do obrotu w tak szybkim czasie, że przy zmianie prądu elektrycznego jest zdolna wibrować membraną brzęczyka wystarczająco szybko, abyśmy usłyszeli dźwięk.

Pobrać projekt

ŚWIATŁOCZUŁE ORGANY ELEKTRONICZNE

Ekspert

Zamiast potencjometru możemy podłączyć fotorezystor, więc zmiana tonu będzie wprost proporcjonalna do poziomu oświetlenia fotorezystora.

Pobrać projekt

KONDENSATORY UMIESZCZONE SZEREGOWO

Zaawansowany

Połączenie umożliwia zasilanie diody LED z jednego kondensatoru (przycisk niewciśnięty), lub z dwóch kondensatorów umieszczonych szeregowo (przycisk wciśnięty).

Pobrać projekt

KONDENSATORY UMIESZCZONE RÓWNOLEGLE

Zaawansowany

Połączenie umożliwia zasilanie diody LED z dwóch kondensatorów równoległych (przycisk niewciśnięty) lub z jednego kondensatora (przycisk wciśnięty).

Pobrać projekt

WŁASNA BATERIE I.

Zaawansowany

Połączenie prezentuje zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku elektrycznego.

Pobrać projekt

WŁASNA BATERIE II.

Zaawansowany

Połączenie takie samo jak wcześniej, ale zawiera dwa kondensatory połączone równolegle.

Pobrać projekt

WŁASNA BATERIE III.

Zaawansowany

Jeśli zwiększymy prąd płynący przez diodę LED zmniejszając wartość rezystora balastowego z 1 kΩ do 100Ω, prąd płynący przez diodę LED wzrośnie 10-krotnie.

Pobrać projekt

WŁASNA BATERIE IV.

Zaawansowany

Zwiększenie wartości rezystora balastowego w diodzie LED, spowoduje spadek jasności i zmniejszenie zużycia prądu. Dioda LED dzięki temu jest w stanie świecić dłuższy czas.

Pobrać projekt

ŁADOWANIE I ROZŁADOWYWANIE KONDENSATORA I.

Zaawansowany

Ładowanie i rozładowywanie kondensatora jest kontrolowane przez dwa przyciski i sygnalizowane przed dwie diody LED. Naładowanie kondensatora po wciśnięciu przycisku jest wskazywane mignięciem zielonej diody LED. Po naładowaniu kondensatora nie przepływa już przez niego prąd (zielona dioda LED nie świeci), ponieważ napięcie w kondensatorze jest takie samo, jak w baterii.

Pobrać projekt

ŁADOWANIE I ROZŁADOWYWANIE KONDENSATORU II.

Zaawansowany

Dołączając drugi kondensator równolegle podwoimy pojemność baterii kondensatora.

Pobrać projekt

POMIAR NACISKU

Ekspert

Jak wiemy z instrukcji L240 nasza skóra jest przewodząca, zwłaszcza gdy jest mokra. Jeśli wymienimy rezystor w prostym brzęczyku S20 na element przewodzący, tak opór między przewodnikami będzie zależy od siły nacisku między nimi.

Pobrać projekt

WOLTOMIERZ

Ekspert

Każdy sprzęt elektryczny jest zasilany energią elektryczną, która może pochodzić z baterii lub generatora prądu. W obu przypadkach źródłem zasilania jest prąd o określonym napięciu. W bateriach jest to 1.5V, 9V lub inna wartość. Z czasem bateria się rozładowuje, a więc zmniejsza się także jej napięcie. Układ ten pomoże nam zmierzyć czy baterię można jeszcze użyć czy już nie.

Pobrać projekt

POMIAR NISKIEGO NAPIĘCIA

Ekspert

Przepływ prądu przez układ powoduje podgrzewanie części, co stanowi stratę mocy urządzenia. Aby ją określić, należy najpierw znać prąd przechodzący przez obwód. Jest on mierzony cyfrowo jako spadek napięcia przy bardzo małej rezystencji.

Pobrać projekt

POMIAR KIERUNKU PRZEWODZENIA DIOD

Ekspert

Podłączając diodę do obwodu w kierunku przepływu, możemy określić jej spadek napięcia, a następnie straty mocy podczas przepływu prądu.

Pobrać projekt

POMIAR KIERUNKU PRZEWODZENIA LED

Ekspert

Można użyć takie samo połączenie jak wcześniej, jedynie zamiast diody należy zamontować diodę LED.

Pobrać projekt

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Ekspert

W tym projekcie można wypróbować konwersję wartości nieelektrycznej na jej wersję cyfrową. Stworzymy rezystorowy dzielnik napięcia, w jednej części zamontujemy opór poprzeczny, w drugiej fotorezystor jako element reakcji na natężenie oświetlenia.

Pobrać projekt

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Zaawansowany

Połączenie służące do pomiaru spostrzegawczości (czasu reakcji na obiekt optyczny). Projekt zarówno praktyczny jak i rozrywkowy.

Pobrać projekt

GRA PLATFORMOWA BOFFIN

Zaawansowany

Zbuduj swoją własną konsolę do gier za pomocą mikrokomputera, przycisków i joysticku.

Pobrać projekt

PING PONG dla wielu graczy

Zaawansowany

We wcześniejszym projekcie odkryliście jak za pomocą Boffin Magnetic zbudować konsolę do gier. Przyszedł czas na grę i rywalizację ze znajomym.

Pobrać projekt

TETRIS

Zaawansowany

We wcześniejszych projektach, dowiedzieliśmy się jak zbudować konsolę do gier za pomocą Boffin Magnetic. Obwód zamknięty jest taki sam jak wcześniej. Wystarczy zmienić położenie przełącznika wg. rysunku.

Pobrać projekt

ROXY ŁAPIE KOŚCI

Zaawansowany

We wcześniejszych projektach odkryliście jak za pomocą Boffin Magnetic zbudować konsolę do gier. To połączenie zostaje prawie takie samo jak w poprzednich projektach, jedynie usuwamy dwa przyciski i zostawiamy joystick.

Pobrać projekt

PING PONG JEDEN GRACZ

Zaawansowany

We wcześniejszym projekcie odkryliście jak zbudować konsolę do gier jedynie z joystickem. Ponieważ nie zawsze mamy przeciwnika pod ręką, możemy zagrać z wirtualnym mikrokomputerem, który będzie równie wymagającym rywalem.

Pobrać projekt

ZESTRZELIWANIE KOSTEK

Zaawansowany

W tym projekcie zbudujecie konsolę, którą wykorzystacie do gier wyścigowych czy strzelanek. Joystick zastąpicie potencjometrem, który po obróceniu zmieni swój wewnętrzny opór i dzięki temu bedzie służył do sterowania. Jeszcze bardziej realne doznania? Wystarczy zamontować na potencjometr kierownicę.

Pobrać projekt

KOSMICZNA STRZELANKA

Zaawansowany

W tym projekcie zbudujecie konsolę, którą wykorzystacie do gier wyścigowych czy strzelanek. Połączenie takie samo jak we wcześniejszym projekcie. Teraz możecie wyruszyć na kosmiczną misję i uratować cały świat.

Pobrać projekt

GRA WYŚCIGOWA I.

Zaawansowany

Zbuduj swój własny symulator wyścigów. Do sterowania będziecie używać potencjometr (dzięki obrotom zmieni swój wewnętrzny opór i bedzie idealnym kontrolerem), na który wystarczy zamontować plastikową kierownicę.

Pobrać projekt

GRA WYŚCIGOWA II.

Zaawansowany

Zbuduj symulator wyścigów. Do sterowania będziecie używać potencjometr (dzięki obrotom zmieni swój wewnętrzny opór i bedzie idealnym kontrolerem), na który wystarczy zamontować plastikową kierownicę.

Pobrać projekt

WĄŻ

Zaawansowany

Zbuduj prostą konsolę do gier. Do dyspozycji jedynie dwa przyciski, ale jak wiemy i to starczy do sterowania najlepszymi grami, jak np. klasyczny wąż. W tej grze jest tylko jedno zadanie, osiągnąć najwyższy wynik.

Pobrać projekt

GRA PLATFORMOWA Z BOFFIN

Zaawansowany

Zbuduj prostą konsolę do gier. Do dyspozycji jedynie dwa przyciski, ale jak wiemy i to starczy do sterowania najlepszymi grami. Pan Boffin przyprawił osobiście tą grę dla Ciebie, twoim zadaniem jest doprowadzić go do końca trudnymi ścieżkami, po których musicie biegać i przeskakiwać poszczególne przeszkody.

Pobrać projekt

GRA LOGICZNA Z BOFFIN

Zaawansowany

Zbuduj prostą konsolę do gier. Do dyspozycji jedynie dwa przyciski, ale jak wiemy i to starczy do sterowania najlepszymi grami. W tej grze chodzi głównie o twoją wiedzę. Boffin będzie wam zadawał podchwytliwe pytania i zależy na tobie, jak szybko odpowiesz na nie i jak daleko zajdziesz w tej grze.

Pobrać projekt

MINUTNIK

Zaawansowany

Spraw mamie radość i zbuduj minutnik do jej kuchni, dzięki któremu upiecze Wam coś pysznego.

Pobrać projekt

ZEGAR

Zaawansowany

Za pomocą mikrokomputera można zbudować wiele projektów, ale co powiesz na coś co pomoże wstawać do szkoły czy pracy. Zbuduj prosty zegar z budzikiem. Jak tylko będą gotowe, nastaw go i umieść co najdalej od łóżka, aby mieć pewność, że rano go nie zniszczysz i wstaniesz.

Pobrać projekt

LICZNIK PRZEJŚĆ

Zaawansowany

Zbuduj licznik przejść za pomocą diody LED i fotorezystora. Zasada działania jest prosta, jeśli między diodę a fotorezystor wejdzie człowiek lub przedmiot, wtedy na fotorezystor nie świeci dioda LED, w wyniku czego jest rejestrowana przerwa. Ten układ możecie umieścić np. na drzwiach lodówki i dowiedzieć się, ile razy w ciągu dnia została otwarta. Wierzymy, że liczba Was zaskoczy.

Pobrać projekt

Ośmiornica

Zaawansowany

Zbuduj własnego gameboya! W tej grze grasz jako nieustraszony nurek. Twoim zadaniem jest ukraść skarb strzeżony przez niebezpieczną ośmiornicę. Nie daj się złapać!

Pobrać projekt

Budowniczy wieży

Zaawansowany

Zbuduj własnego gameboya! W tej grze grasz jako budowniczy. Twoim zadaniem jest zbudowanie najwyższej wieży, przygotuj się, to nie będzie łatwe.

Pobrać projekt

Kółko i krzyżyk

Zaawansowany

W klasycznej grze w kółko i krzyżyk możesz rzucić wyzwanie przyjacielowi lub super komputerowi w kółko i krzyżyk. Zobaczmy, czy możesz to pokonać.

Pobrać projekt

Okręt wojenny

Zaawansowany

Do tego montażu potrzebujesz przyjaciela, który jest również dumnym posiadaczem zestawu Boffin Magnetic. W tej grze najpierw wybierz, kto rozpocznie i rozmieść swoje statki. Teraz bitwa może się rozpocząć.

Pobrać projekt